Trợ cấp thai sản

    Trợ cấp thai sản tăng 6.923% từ 1/7/2018

    18 Tháng Mười Một, 2017

    (Moitruong.net.vn) - Từ ngày 1/7/2018, cùng với việc tăng lương tối thiểu, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ tăng thêm