Viện trưởng Viện Nghiên cứu tế bào gốc & công nghệ Gen Vinmec