xả thải ra môi trường trong các KCN Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Xả thải ra môi trường trong các KCN

Tag: xả thải ra môi trường trong các KCN

Quảng Ninh: Tăng cường công tác kiểm tra xả thải ra môi trường trong các KCN

Với quan điểm không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường, 5 KCN đang hoạt động tại Quảng Ninh đã hoàn thành xây dựng, vận hành hệ thống quan trắc, giám sát môi trường tự động đối với nước thải.