Xây dựng trạm xử lý nước thải trái phép Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Xây dựng trạm xử lý nước thải trái phép

Tag: Xây dựng trạm xử lý nước thải trái phép

Công ty Đại Phúc Group: Xây dựng trạm xử lý nước thải trái phép, cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ

Công ty Đại Phúc Group xây dựng trái phép trạm xử lý nước thải với diện tích hàng trăm m2, cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị này tháo dỡ nhưng chủ đầu tư vẫn chưa nghiêm túc thực hiện.