Thanh Hóa nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

(Moitruong.net.vn) – Xác định bảo vệ môi trường (BVMT) có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững, vì vậy, nhiều năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) ra quân làm vệ sinh môi trường bờ biển

Theo đó, bên cạnh công tác tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, kế hoạch hành động BVMT, Sở TN&MT Thanh Hóa luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường cho mỗi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Trong năm 2017, sở đã tổ chức 5 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về TN&MT cho hơn 1.400 cán bộ, công chức phòng TN&MT, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chủ tịch UBND, công chức địa chính cấp xã trong toàn tỉnh; tuyên truyền về quản lý, BVMT biển; tổ chức 23 lớp tập huấn về thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong chương trình xây dựng nông thôn mới cho các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… Cùng với đó, phòng chức năng của sở tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường, triển khai việc thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Kết quả, đã tổ chức 178 hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, phương án cải tạo, phục hồi môi trường; kiểm tra, xác nhận đăng ký 69 kế hoạch BVMT, 4 đề án BVMT đơn giản. Đôn đốc 201 đơn vị khai thác khoáng sản ký 6,58 tỷ đồng quỹ cải tạo phục hồi môi trường, thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp 207 đơn vị với số tiền 602 triệu đồng. Tổ chức giám sát môi trường tại 90/90 cơ sở sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và đề án BVMT, qua đó, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 15 đơn vị với số tiền phạt trên 666 triệu đồng. Đặc biệt, Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND cấp huyện, xã có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật BVMT các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu, hành vi vi phạm. Qua kiểm tra đã xử lý và đề nghị UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối 10 đơn vị, với số tiền phạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở TN&MT đã triển khai xử lý có hiệu quả các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là các bãi rác, làng nghề và các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc), Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa), Định Hải (Yên Định)… Trong năm 2017, theo đó, sở đã chủ động phối hợp với các huyện chỉ đạo phòng, chống, khắc phục thiệt hại do mưa lũ; cử cán bộ xuống cùng các địa phương bị ngập lụt hướng dẫn công tác thu gom, xử lý rác thải, chôn lấp gia súc, gia cầm chết, bảo đảm quy trình xử lý không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến nguồn nước và phát sinh dịch bệnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác BVMT vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT ở cấp cơ sở chưa thường xuyên, liên tục; nhận thức, trách nhiệm của một số cơ sở, doanh nghiệp về BVMT chưa cao, còn coi trọng lợi ích trước mắt về kinh tế mà xem nhẹ công tác BVMT. Việc phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về BVMT có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở các khu đô thị chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu; hầu hết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các khu du lịch chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung…

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác BVMT, trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn dưới nhiều hình thức như, mít tinh, diễu hành, ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm; ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, các cuộc thi, hội thảo về môi trường… từ đó hình thành thói quen, tập quán tốt của mỗi tổ chức, người dân trong công tác BVMT. Bên cạnh đó, không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và quản lý chất thải, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực môi trường…

Theo THO