Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Moitruong.net.vn

– Thủ tướng vừa bổ nhiệm lại ông Võ Tuấn Nhân giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.

Cụ thể, tại Quyết định 26/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Võ Tuấn Nhân giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 27/1/2021.

Ông Võ Tuấn Nhân sinh năm 1963, quê quán tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân được giao nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: Môi trường, xử lý hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; các công tác: Khoa học và công nghệ, đào tạo của các Trường Đại học trực thuộc Bộ;…

Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang có 5 Thứ trưởng là: Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân và Võ Tuấn Nhân. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là ông Trần Hồng Hà.

Minh Hoa