14 Tháng Năm, 2018 - 10:30

Toàn tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – Nhằm hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gợi nhớ công ơn của Bác, đồng thời tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước để người dân trên địa bàn tỉnh lấy đó làm nền móng an cư lập nghiệp.

Cán bộ tỉnh Kiên Giang đạt thành tích xuất sắc trong công tác thi đua yêu nước

Để công cuộc thi đua trên địa bàn tỉnh được siết chặt hơn, quy mô hơn, đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Đặng Tuyết Em – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương cần bám sát chủ đề thi đua giai đoạn 2016 – 2020 là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Qua đó thực hiện tốt mục tiêu thi đua là phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là hoàn thành tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo” đi đôi với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong tỉnh, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực to lớn góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Đổi mới công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và quan tâm nhiều hơn người lao động trực tiếp; khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua và có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong thi đua khen thưởng.

Tùy điều kiện từng nơi, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhưng phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong đó coi trọng đánh giá kết quả tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn cách mạng; biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng, chiến sĩ thi đua qua các thời kỳ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước và các điển hình, mô hình mới, sáng tạo, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, cái tốt đẩy lùi cái xấu, lấy gương “người tốt, việc tốt” để giáo dục, nêu gương, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và xã hội. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Quốc Tuấn

Môi trường tv
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm

TX.Từ Sơn (Bắc Ninh): Người dân “chết đứng” nhìn ruộng đào trị giá tiền tỷ bị kẻ gian phá hoại

TX.Từ Sơn (Bắc Ninh): Người dân “chết đứng” nhìn ruộng đào trị giá tiền tỷ bị kẻ gian phá hoại

Mưa giảm, nhiệt độ tăng khắp cả 3 miền

Mưa giảm, nhiệt độ tăng khắp cả 3 miền

Diễn biến của đợt không khí lạnh trên toàn khu vực miền Bắc

Diễn biến của đợt không khí lạnh trên toàn khu vực miền Bắc

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 19

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 19