TP.HCM điều chỉnh khoảng cách giữa 2 người ở trường học xuống 1m

Moitruong.net.vn

– Thay vì quy định mật độ học sinh trong lớp từ 2 m2 trở lên, có vách ngăn… TP HCM hiện chỉ còn yêu cầu khoảng cách giữa các em là một mét.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Cụ thể, tiêu chí thành phần 2 ban đầu khuyến khích nhà trường đảm bảo mật độ 2 m2/người sẽ được tính 10 điểm, không đạt sẽ bị tính 0 điểm. Với tiêu chí điều chỉnh, nhà trường đảm bảo khoảng cách giữa các trẻ, giáo viên, nhân viên trong phòng học đạt từ 1 m trở lên được chấm 10 điểm, dưới 1 m không có điểm.

Một tiêu chí khác cũng được điều chỉnh là khoảng cách giữa trẻ/học sinh, giáo viên, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc. Với tiêu chí này, ban chỉ đạo cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục đảm bảo khoảng 1 m thay vì 2 m như ban đầu. Cơ sở nào đạt từ 1 m trở lên được chấm 10 điểm, dưới mức này sẽ không có điểm.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị trường học tạm thời không tổ chức hoạt động căn tin cho đến khi có thông báo tiếp theo. Ngoài ra, căn cứ nhu cầu của phụ huynh và điều kiện cụ thể của đơn vị, thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định việc tổ chức hoạt động bếp ăn, bán trú, đảm bảo an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Các tiêu chí còn lại khác vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Trước đó, TP.HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Bộ tiêu chí đánh giá có 10 tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí thành phần tối đa 10 điểm – mức điểm an toàn cao nhất) áp dụng riêng cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông.

Lê Mai

Chia sẻ