TP.HCM sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý chất thải

Moitruong.net.vn

Để phù hợp với tình hình thực tế, UBND TP.HCM đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đầu tháng 5-2021, UBND TP.HCM đã đưa ra Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17-5-2019 của UBND TP và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn TP.HCM.

Thay đổi cách phân loại rác

Để phù hợp với công nghệ xử lý hiện nay là tập trung vào công nghệ tái chế và công nghệ đốt, TP.HCM đã quyết định sửa đổi cách phân loại rác. Theo đó, các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH phải phân loại thành hai nhóm, gồm: nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, chủ nguồn thải).

Theo quy định trước đây, các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH phải phân loại thành ba nhóm: Nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật); nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (giấy, nhựa, kim loại, cao su, nylon, thủy tinh) và nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, chủ nguồn thải).

TP.HCM thay đổi cách phân loại rác thành hai nhóm

Tùy điều kiện kinh tế, xã hội, công nghệ xử lý CTRSH, UBND TP.HCM sẽ quy định cụ thể số lượng, thành phần nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế theo lộ trình để UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức (viết tắt là UBND cấp huyện) triển khai thực hiện.

CTRSH tại nguồn phân loại phải được lưu chứa trong bao bì hoặc thiết bị lưu giữ riêng biệt, có dấu hiệu nhận biết loại chất thải hoặc theo các quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, bao bì, thiết bị lưu giữ CTRSH sau phân loại phải đáp ứng những yêu cầu như: Đảm bảo lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, không làm rò rỉ nước rỉ rác và có kích thước phù hợp với lượng chất thải, thời gian lưu trữ; Bao bì phải được buộc kín, thiết bị lưu giữ phải có nắp đậy kín để đảm bảo không phát tán mùi và có dán biển cảnh báo thông tin trên thân thùng chứa.

Chủ nguồn thải phải trả phí dịch vụ tháo rã chất thải rắn cồng kềnh

Liên quan đến chất thải rắn cồng kềnh, Quyết định 09/2021/QĐ-UBND nêu rõ, cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể tự vận chuyển hoặc tự thỏa thuận với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH để yêu cầu dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh đến nơi tiếp nhận. Nơi tiếp nhận là điểm hẹn, trạm trung chuyển CTRSH hoặc điểm tiếp nhận chất thải rắn cồng kềnh do chủ thu gom, vận chuyển CTRSH phối hợp với UBND cấp huyện xác định và công bố.

Trường hợp chất thải rắn cồng kềnh sau khi tháo rã, giảm thể tích có thể chứa trong thùng 660 lít thì có thể thu gom ra điểm hẹn. Các trường hợp khác, chất thải rắn cồng kềnh có thể được tháo rã và giảm thể tích trước hoặc sau khi chuyển đến trạm trung chuyển CTRSH hoặc điểm tập kết chất thải rắn cồng kềnh do chủ thu gom, vận chuyển CTRSH phối hợp với UBND cấp huyện xác định và công bố.

Chất thải rắn cồng kềnh được vận chuyển, xử lý như CTRSH. Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh từ điểm tập kết chất thải rắn cồng kềnh đến cơ sở xử lý chất thải do chủ thu gom, vận chuyển CTRSH phối hợp với UBND cấp quận, huyện xác định, được thực hiện định kỳ ít nhất một lần/tháng và được UBND cấp quận, huyện đưa vào nội dung đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ chuyển CTRSH trên địa bàn quản lý của UBND cấp quận, huyện.

Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải phải trả phí dịch vụ tháo rã, thu gom chất thải rắn cồng kềnh từ nơi phát sinh vận chuyển đến nơi tiếp nhận theo giá tự thỏa thuận với các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Theo PLO