TP. Hồ Chí Minh: Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Moitruong.net.vn

– UBND TP. HCM vừa có văn bản gửi các Sở, ngành liên quan và UBND 24 quận, huyện về phạm vi cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở NN-PTNT TP thực hiện cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đối với các trường hợp (trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi) có đấu nối, thoát nước thải trực tiếp vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền được giao; phối hợp với UBND các quận, huyện định kỳ rà soát, cập nhật danh mục công trình thủy lợi trên địa bàn TP và công khai danh mục này trên trang thông tin điện tử.

Sở TN-MT, UBND cấp huyện thực hiện cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp khác thuộc thẩm quyền được giao.

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi và UBND các quận, huyện (quản lý khai thác trực tiếp công trình thủy lợi) tiếp tục tăng cường giám sát việc xả nước thải có ảnh hưởng đến nguồn nước công trình thủy lợi. Kiểm tra hiện trường, có ý kiến trong công tác cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xả nước thải trực tiếp vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở NN-PTNT, cũng như các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở TN- MT khi có liên quan đến nguồn nước công trình thủy lợi.

Thùy Dương (T/h)