Triển khai đề án tăng cường phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường

(Moitruong.net.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì xây dựng Đề án tăng cường cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

baovemoitruong

Ảnh minh họa

Cụ thể, để đánh giá thực trạng cơ chế phối hợp của các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan trong giải quyết các vấn đề môi trường hiện nay, phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Đề án, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị các Bộ ngành, địa phương cung cấp thông tin nhằm đánh giá tình hình phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.

Trong đó, nêu rõ văn bản quy định về cơ chế phối hợp giữa đơn vị với các cơ quan trung ương và địa phương liên quan trong hoạt động bảo vệ môi trường; đồng thời, nêu rõ các vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp tăng cường cơ chế phối hợp của đơn vị với các bộ ngành và địa phương trong các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến môi trường.

Cụ thể: xây dựng chính sách, pháp luật về môi trường; cấp phép đầu tư dự án và thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực; kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực môi trường; phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường; huy động nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường; giải quyết tranh chấp môi trường…

M.An (T/h)