Từ 1/8 mất thẻ bảo hiểm y tế vẫn được thanh toán tiền khám chữa bệnh

Moitruong.net.vn

– Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế.

Theo đó, từ ngày 1/8/2019, trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại vẫn được thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Công văn số 141/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành ngày 11/1/2019 và Thông tư số 9/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/6/2019, có 5 trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh.

Thêm nhiều trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán chi phí khám chữa bệnh trực tiếp. Ảnh minh họa.

Cụ thể, 5 trường hợp được bảo hiểm y tế thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh từ ngày 1/8/2019 như sau:

Trường hợp 1: Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Trường hợp 2: Dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ bảo hiểm y tế;

Trường hợp 3: Người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Trường hợp 4: Khám, chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

+ Cấp cứu;

+ Khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương;

+ Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương;

+ Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương;

Trường hợp 5: Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế không đúng quy định (không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân)

Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các trường hợp theo quy định với mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trang Hạ (t/h)