Yên Bái: Nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường

Moitruong.net.vn

– Tỉnh Yên Bái nâng cao nhận thức để người dân xây dựng các mô hình khu dân cư (KDC) tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, trong năm 2019, các cấp hệ thống Mặt trận trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó, từng KDC cũng bổ sung các nội dung về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước của cộng đồng, xây dựng những tiêu chí đánh giá, xếp loại khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Giờ Trái đất, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… Qua đó, đã tác động tích cực đến ý thức của cộng đồng và người dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường duy trì 43 mô hình điểm “KDC tự quản bảo vệ môi trường” được xây dựng từ năm 2007. Đến nay, các mô mình hoạt động hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, việc bảo vệ môi trường sống đã dần trở thành thói quen của người dân trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư.

Năm 2019, thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, MTTQ các cấp trong tỉnh đã xây dựng được 2.347 mô hình, trong đó có 463 mô hình có lồng ghép với nội dung bảo vệ môi trường ở KDC. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa UB MTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiều tồn tại và các điểm phát sinh ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đã được xử lý tốt…, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe, cuộc sống, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp

Trong thời gian tới, các cấp Mặt trận trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, Mặt trận sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao các tiêu chí về môi trường và lấy đó làm tiêu chí để xây dựng KDC văn hóa.

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường của tỉnh Yên Bái. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, trong đó tập trung vào các cơ sở xả nước thải, khí thải có lưu lượng lớn, những ý kiến phản ánh, gây bức xúc trong dư luận; không để phát sinh điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyển phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tới tất cả các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền.

Minh Anh (t/h)