Điều tra hiện trạng môi trường các trạm cấp nước cộng đồng vùng nông thôn

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 01:18, 05/05/2018

Người dân Bình Định “khát” nước dùng trong nông nghiệp

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định về việc  phê duyệt thuyết minh Đề án “Điều tra hiện trạng môi trường các trạm cấp nước cộng đồng tập trung vùng nông thôn tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp khắc phục”.

Ảnh minh họa 

Theo đó, Đề án do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An quản lý, đơn vị thực hiện là Trung tâm môi trường và Phát triển xã hội, trong thời gian 18 tháng tại 16 huyện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An (trừ thành phố Vinh và 3 thị xã bao gồm Thái Hòa, Cửa Lò, Hoàng Mai và các nhà máy nước tại các thị trấn của 16 huyện nêu trên).

Nội dung chủ yếu của Đề án như sau: Thu thập các tài liệu thứ cấp và điều tra hiện trạng các trạm cấp nước cộng đồng tập trung vùng nông thôn tỉnh Nghệ An; Lấy mẫu nước, phân tích trong phòng thí nghiệm, so sánh với các quy chuẩn của nhà nước hiện hành; đánh giá hiện trạng và phân tích nguyên nhân gây suy giảm chất lượng môi trường, đề xuất các giải pháp quản lý nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại các trạm cấp nước theo các nhóm giải pháp nhằm quản lý, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại các trạm cấp nước vùng nông thôn; Xây dựng bản đồ, viết báo cáo tổng kết, tổ chức Hội thảo khoa học.

Tổng số kinh phí thực hiện báo cáo là 1.932.694.000đ (Một tỷ chín trăm ba mươi hai triệu sáu trăm chín mươi bốn nghìn đồng). UBND giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án theo đúng quy định hiện hành.

Thiên Bình

Thiên Bình