Thứ năm, 18/7/2024
Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 150
Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 150 có những nội dung đáng chú ý sau:
Việt Nam nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng Khu vực Giữa Biển Đông
Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao vừa nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên hợp quốc (CLCS). Trước đó, Việt Nam đã nộp có hai Đệ trình về Ranh giới thềm lục địa mở...