[Góc nhìn tuần qua] Tháng hành động vì trẻ em - “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”
Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” với các hoạt động, chương trình hành động cụ thể của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội nhằm tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, thân...