Thứ năm, 22/2/2024
[Góc nhìn tuần qua] Đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024
Đối với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Thái Nguyên kiểm tra trên 1.900 cơ sở về an toàn phòng cháy, chữa cháy
Sáng ngày 22/2, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy, chữa cháy (PCCC)...