Điện Biên: Hơn 110 tỷ đồng trả tiền dịch vụ môi trường rừng
Nhằm giúp người dân có nguồn thu ổn định, tạo lập cơ sở kinh tế bền vững, từ đó tham gia bảo vệ rừng, ổn định diện tích rừng hiện có cả về số lượng và chất lượng, tỉnh Điện Biên đã thực hiện chi trả tiền hơn 110 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường 2023 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
Mới nhất