Đà Nẵng: Sôi nổi ra quân “Tết trồng cây” năm 2023
Đây là hoạt động thường niên nhằm thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về việc triển khai đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Mới nhất