Kiên Giang: Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để cháy rừng lớn, vi phạm lấn chiếm rừng
Nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở ngành, chính quyền địa phương có rừng thường xuyên kiểm tra, giám sát, không được chủ quan, lơ là. Nếu để xảy ra cháy rừng lớn, nghiêm trọng, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm.
Mới nhất