Yên Bái: Huyện Văn Yên phát động phong trào trồng cây làm du lịch
Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa tổ chức phát động phong trào 'trồng cây làm du lịch' nhằm cải tạo môi trường sinh thái, tạo điểm nhấn về cảnh quan để thu hút du khách.
Mới nhất