Hà Nội: Gần 90% diện tích có nước gieo cấy vụ Đông Xuân
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, đến nay, thành phố đã có 88% diện tích có nước gieo cấy vụ Đông Xuân.
Mới nhất