Chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023
Phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, đợt 2 lấy nước sẽ diễn ra trong thời gian 8 ngày, bắt đầu từ 0h00' ngày 1/2 đến 24h00' ngày 8/2.
Mới nhất