Báo chí là công cụ hiệu quả nhất để nâng cao nhận thức người dân
Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Mới nhất