Quảng Ninh: Cá voi liên tục xuất hiện ở vùng biển Cô Tô
Theo nhiều hình ảnh ghi nhận được, có ít nhất 4 đàn cá voi, mỗi đàn có từ 3-5 con đã nhiều lần tới vùng biển Cô Tô kiếm ăn trong hai tuần qua.
Mới nhất