Nghệ An tăng cường các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã công bố Kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường cho Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An đến năm 2027, với tầm nhìn và mục tiêu định hướng đến năm 2030.
Mới nhất