[VIDEO] Thúc đẩy giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa trong nông nghiệp hiệu quả, hệ thống và toàn diện
Nông nghiệp góp phần thiết yếu trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định đời sống và an sinh xã hội nhưng cũng tạo áp lực lớn cho môi trường, trong đó có vấn đề chất thải nhựa.
Mới nhất