Bộ TN&MT phối hợp với Hội NS&MT Việt Nam tổ chức hội thảo “Cơ chế chính sách sản xuất và tiêu dùng nhựa phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường”

Tin hoạt động Hội - Ngày đăng : 02:30, 10/04/2021

Moitruong.net.vn – Hội thảo “Cơ chế chính sách sản xuất và tiêu dùng nhựa phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 16/04/2021.

Rác thải nhựa không có khả năng tự phân hủy đang tàn phá, hủy hoại môi trường sống và sức khỏe con người.

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa” và Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành “Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg”, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo “Cơ chế chính sách sản xuất và tiêu dùng nhựa phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường”.

Thời gian: Từ 13h00′ – 17h30′, Thứ sáu, ngày 16 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Khu Liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường phía Nam (200 Lý Chính Thắng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo các Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Ban Biên tập Moitruong.net.vn

Ban Biên tập Moitruong.net.vn