Giảm loạt phí, lệ phí xây dựng, du lịch, tài nguyên nước từ 20-50%

Kinh tế - Ngày đăng : 10:00, 06/05/2020

Moitruong.net.vn – Nhằm tháo gỡ khó khăn hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã giảm phí, lệ phí từ 20 – 50% đối với một số lĩnh vực như xây dựng, du lịch, tài nguyên nước.

Theo thông tư số 34, 35 và 36 được ban hành ngày 5/5, Bộ Tài chính đã giảm phí, lệ phí từ 20-50% đối với một số lĩnh vực như xây dựng, du lịch, tài nguyên nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Đối với lĩnh vực xây dựng, theo quy định tại thông tư số 34, một số phí, lệ phí được giảm 50% so với quy định hiện hành từ ngày 5/5 đến ngày 31/12/2020.

Cụ thể, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng giảm 50% so với quy định hiện hành.

Một số phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng được giảm 50% so với quy định hiện hành.

Trong khi đó, thông tư số 35 quy định một số giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực du lịch sẽ được giảm tới 50% phí so với quy định hiện hành.

Cụ thể, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 thông tư số 33 ngày 30/3/2018.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, theo quy định tại thông tư số 35, kể từ ngày 5/5 đến ngày 31/12/2020, một số phí sẽ được giảm 20%, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn giảm 30% so với quy định hiện hành.

Theo đó, phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện sẽ nộp bằng 80% mức phí quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư số 270 ngày 14/11/2016.

Đối với phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn sẽ nộp phí bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC.

Tất cả các thông tư trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5 đến hết ngày 31/12/2020.

Mai An

Mai An