Hà Nội: Sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 12:04, 26/12/2019

Moitruong.net.vn – Tại kỳ họp bất thường vào sáng 26.12, 94/94 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết việc việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên, tổ dân phố trên địa bàn thành phố năm 2019.

Sáng 26/12, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND các cấp thành phố năm 2019.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội chính thức thông qua Nghị quyết việc việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên tổ dân phố trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Cụ thể, huyện Ba Vì sáp nhập 13 thôn thành sáu thôn mới; Chương Mỹ sáp nhập 19 thôn thành chín thôn mới; Gia Lâm là 13 thôn, tổ dân phố thành sáu thôn, tổ dân phố mới; Mê Linh sáp nhập sáu thôn, tổ dân phố thành ba tổ dân phố mới; Phú Xuyên sáp nhập sáu thôn, tổ dân phố để thành lập ba thôn, tổ dân phố mới.

Các huyện: Phúc Thọ sáp nhập 31 thôn, tổ dân phố để thành 16 thôn, tổ dân phố mới; Quốc Oai sáp nhập 12 thôn để thành sáu thôn mới; Sóc Sơn sáp nhập 30 thôn, tổ dân phố thành 14 thôn, tổ dân phố mới; Thạch Thất sáp nhập 134 thôn, tổ dân phố thành 60 thôn, tổ dân phố mới. Cùng đó là Thanh Trì sáp nhập 35 thôn, tổ dân phố thành 14 thôn, tổ dân phố mới; Thường Tín sáp nhập bốn thôn tổ dân phố thành hai thôn mới và thị xã Sơn Tây sáp nhập 45 thôn, tổ dân phố thành 20 thôn, tổ dân phố mới.

Ảnh minh họa

Như vậy, số thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập năm 2019 là 348 (263 thôn, 85 tổ dân phố). Số thôn, tổ dân phố thành lập mới sau khi sát nhập là 159 (123 thôn, 36 tổ dân phố); Số thôn, tổ dân phố đổi tên là 53. Sau khi thực hiện sáp nhập, toàn Thành phố đã giảm 189 thôn, tổ dân phố (140 thôn, 49 tổ dân phố).

UBND TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn TP vẫn còn 18 quận, huyện có thôn, tổ dân phố trong diện phải sáp nhập nhưng chưa thực hiện trong năm 2019. Do vậy, UBND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo 18 đơn vị này xây dựng phương án sáp nhập trong năm 2020.

Theo Thông tư 14, Bộ Nội vụ ban hành cuối năm 2018, quy mô số hộ gia đình để một thôn ở Đồng bằng sông Hồng là 300 hộ trở lên; tổ dân phố thuộc Hà Nội là 450 hộ trở lên. Những thôn, tổ dân phố hiện nay có số hộ gia đình dưới 50% quy định trên thì phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề. Qua đó giảm chi ngân sách cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.

Thông tư này cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Mai An (t/h)

Mai An (t/h)