TP Hồ Chí Minh: Rà soát, kiểm tra cây xanh đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 04:00, 29/05/2020

Moitruong.net.vn – Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện; Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật và Công ty Công viên Cây xanh TP, về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn TP.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn đối với cây xanh trên địa bàn thành phố, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản, nhất là vào mùa mưa bão sắp tới, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát triển của toàn bộ các cây xanh đang được phân cấp quản lý và kể cả cây xanh nằm trong các khu vực công cộng khác của địa phương như: Cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện.

Trong đó, tập trung kiểm tra về khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh (rễ, thân, cành, tán lá) để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ gây nguy hiểm. Cùng với đó, kiểm tra về việc quy trình chăm sóc, duy tu định kỳ các cây xanh này (lý lịch cây, lịch sử trồng, chăm sóc, năng lực của đơn vị thực hiện duy tu), nhất là các cây trồng tại các khu vực công cộng khác.

TP.HCM triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống cây xanh

Các đơn vị trước khi tiến hành các biện pháp xử lý cây xanh để đảm bảo an toàn như đốn hạ, cắt mé cành nhánh, hạ thấp chiều cao cây… thì cần tính toán kỹ lưỡng, dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn để tránh tình trạng lựa chọn giải pháp không phù hợp, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây xanh về sau.

Trong trường hợp cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, UBND các quận, huyện có thể phối hợp cùng Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (trực thuộc Sở Xây dựng) số điện thoại 028.3929.1470 và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh – số điện thoại 028.3823.6565 để được hỗ trợ thực hiện.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh và các đơn vị duy tu có năng lực phù hợp tích cực hỗ trợ UBND các quận, huyện trong việc kiểm tra, đảm bảo an toàn về cây xanh do địa phương quản lý. Lập danh sách trong đó có cụ thể tên, số điện thoại của các cá nhân, đơn vị phụ trách theo từng địa bàn để có văn bản thông báo đến địa phương nhằm cùng phối hợp kiểm tra, giải quyết các sự cố khi cần thiết.

Đồng thời, khẩn trương đề xuất và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu về hướng dẫn về trồng cây xanh trong đô thị; hướng dẫn về việc chăm sóc và cắt tỉa cây xanh trong đô thị; hướng dẫn về bảo vệ cây xanh đô thị khi thi công công trình trên địa bàn thành phố; thực hiện công tác tổng kiểm kê cây xanh; xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh; định hướng công tác chỉnh trang, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố.

Phương Nhy

Phương Nhy