Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 11:30, 19/05/2022

Moitruong.net.vn – Đến năm 2030, Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%, có 28 đô thị; hình thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, có tầm ảnh hưởng đến khu vực và quốc tế.

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết số 06 (ngày 24.1.2022) của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Chương trình với mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị, phát triển đô thị theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hình thành rõ nét các đô thị động lực, mối liên kết giữa các đô thị trong các cụm đô thị động lực, liên kết giữa các đô thị vùng Đông và vùng Tây của tỉnh.

Chú trọng giá trị kinh tế khu vực đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại các đô thị và đảm bảo các nhu cầu về nhà ở, hạ tầng xã hội. Chú trọng quản lý kiến trúc đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, giữ gìn, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống.

Đô thị Tam Kỳ

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa của Quảng Nam đạt 37%, có 21 đô thị; 100% đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và chương trình phát triển đô thị; các đô thị phấn đấu hoàn thành tiêu chí hạ tầng xã hội theo loại đô thị được công nhận.

Đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%, có 28 đô thị; hình thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, có tầm ảnh hưởng đến khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 11 – 16% và năm 2030 đạt 16 – 26%; diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 – 8m2 và năm 2030 đạt 8 – 10m2.

Phấn đấu mỗi khu vực dân cư đô thị đều có kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tiên tiến, vững mạnh về quốc phòng – an ninh, có môi trường xanh – sạch – đẹp. Xây dựng TP.Tam Kỳ và TP.Hội An theo hướng đô thị thông minh vào năm 2025.

Chương trình đặt ra các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể như hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; phát triển hệ thống đô thị bền vững và hoàn thành mục tiêu nâng loại đô thị.

Cùng với đó, Quảng Nam đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị…

Gia Hân

Gia Hân