Đồng Tháp: Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cây xanh đô thị

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 02:30, 11/05/2022

Moitruong.net.vn – Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định phân khai nguồn kinh phí đầu tư phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2022, với tổng kinh phí 70 tỷ đồng.

Theo đó, tập trung lớn nhất vào 2 đô thị loại II và 1 đô thị loại III là TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc và TP Hồng Ngự với số kinh phí lần lượt là 15 tỷ đồng, 13 tỷ đồng và 10 tỷ đồng; 10 đô thị loại IV và loại V khác mức đầu tư từ 2,6 – 4,9 tỷ đồng/đô thị.

Bên cạnh đó, Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cũng được đầu tư 500 triệu đồng cho phát triển cây xanh.

Ảnh minh họa

Việc phân khai nguồn kinh phí đầu tư phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2022, từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh chưa phân bổ năm 2022, để tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn huyện, thành phố.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức đầu tư phát triển hệ thống cây xanh gắn với phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy hoạch.

Được biết, tỉnh Đồng Tháp có định hướng và chủ động trong phát triển cây xanh đô thị và đã ban hành Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 là cơ sở triển khai các dự án duy trì, đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống cây xanh hiện hữu; Cụ thể hóa các định hướng quy hoạch cây xanh đô thị trong các đồ án quy hoạch đô thị. Cải tạo, duy trì và phát triển cây xanh đô thị hiện có để các chỉ tiêu về mảng xanh đô thị đáp ứng các tiêu chí công nhận, nâng cấp đô thị.

Hoàng Anh

Hoàng Anh