[Infographics] Phê duyệt 4 bộ tài liệu hướng dẫn phòng chống COVID-19 trong trường học

Y tế - Ngày đăng : 07:01, 27/11/2020

Moitruong.net.vn – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quyết định phê duyệt bộ tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 và công tác y tế trong trường học.

Bộ tài liệu truyền thông gồm bộ tờ rơi, tranh ảnh về phòng, chống dịch COVID-19 và bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong trường học; tài liệu truyền thông nâng cao năng lực phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học; tài liệu truyền thông, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 dành cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông; tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học. Các tài liệu này được sử dụng tại tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Theo Tạp chí GDVN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, hiện nay, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho học sinh đang từng bước đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện. Các điều kiện vệ sinh trường học đã được cải thiện đáng kể. Công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm ngày càng được coi trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế trường học cũng còn gặp không ít khó khăn. Mạng lưới nhân viên y tế, cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh tại trường học còn thiếu…

Xuất phát từ thực tế này, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học và phòng, chống dịch COVID-19 được xây dựng, ban hành nhằm giúp các nhà trường có cơ sở tham khảo, đưa ra những giải pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

Việc phê duyệt, đưa vào sử dụng rộng rãi tài liệu này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn sức khỏe.

Theo VTV

Theo VTV