Bắc Ninh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh được chỉ định thành lập Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 vùng

Y tế - Ngày đăng : 09:00, 13/08/2021

Moitruong.net.vn – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh là 1 trong 33 bệnh viện được Bộ Y tế chỉ định đầu tư, nâng cấp, thành lập Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 vùng.

Để nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực của hệ thống khám, chữa bệnh, đồng thời tăng cường khả năng thu dung điều trị ca bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch, đáp ứng kịch bản dịch bệnh gia tăng, hạn chế tối đa người bệnh tử vong, Bộ Y tế yêu cầu hệ thống khám, chữa bệnh khẩn trương thiết lập và đưa vào hoạt động các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 Quốc gia và các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 vùng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 Quốc gia gồm 12 bệnh viện; Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 vùng gồm 33 bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh là 1 trong 33 bệnh viện được Bộ Y tế chỉ định đầu tư, nâng cấp, thành lập Trung tâm hồi sức tích cực vùng. Đơn vị có phạm vi chỉ đạo mạng lưới và chuyển người bệnh nặng thuộc 2 tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Trung tâm hồi sức tích cực vùng thuộc mạng lưới hồi sức tích cực Quốc gia, đặt dưới sự quản lý của Sở Y tế và chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Trung tâm có nhiệm vụ thu dung, điều trị các ca bệnh Covid-19 nặng và rất nặng trên địa bàn của tỉnh/thành phố và địa bàn các tỉnh/thành phố trong vùng được phân công. Trong trường hợp có ca bệnh nặng, nguy kịch vượt quá khả năng chuyên môn, thực hiện chuyển tuyến người bệnh đến Trung tâm hồi sức tích cực Quốc gia được Bộ Y tế phân công phụ trách vùng.

Trung tâm hồi sức tích cực vùng chủ động thiết lập mạng lưới, hướng dẫn, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho Khoa hồi sức tích cực của các bệnh viện trong vùng được giao phụ trách.

Hoàng Anh

Hoàng Anh