Xếp hạng quốc gia di tích lịch sử Trung đoàn Tây Tiến

Môi trường du lịch - Ngày đăng : 02:31, 28/10/2017

(Moitruong.net.vn) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến (Trung đoàn 52) tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Xếp hạng quốc gia di tích lịch sử Trung đoàn Tây Tiến

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan này này đã có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến (Trung đoàn 52) tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Thông tin trên được nêu rõ tại các Quyết định số 4012/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia.

Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến (Trung đoàn 52) được xây dựng tại đồi Nà Bó (thị trấn Mộc Châu) vào năm 2006. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Thiết kế của khu di tích dựa theo ý tưởng bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng (một chiến sỹ của Trung đoàn), thể hiện bức tranh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ và hình ảnh người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND nơi có di tích xếp hạng, trong phạm vi và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật nhà nước về di sản văn hóa.

Cũng trong dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng Đền thờ Trình Minh tại xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa là di tích quốc gia.

Ngọc Ngọc (th)

Ngọc Ngọc (th)