Kiên Giang đầu tư 1,532 tỷ đồng cho Đờn ca tài tử

Môi trường du lịch - Ngày đăng : 01:52, 01/06/2018

(Moitruong.net.vn) – Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này, ngày 14/5/2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ – UBND về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2018 – 2020” với tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 1,532 tỷ đồng.

Đờn ca tài tử là môn nghệ thuật chuyển tải được suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của người dân Nam Bộ nói chung và người dân Kiên Giang nói riêng

Đề án nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu và đề xuất xây dựng các mô hình mới hoạt động hiệu quả hơn. Nâng cao chất lượng và số lượng các câu lạc bộ, nghệ nhân Đờn ca tài tử. Đẩy mạnh các mặt: tuyên truyền, sáng tác, thực hành Đờn ca tài tử; xây dựng môi trường tốt cho hoạt động Đờn ca tài tử thông qua các hình thức liên hoan, hội nghị, hội diễn. Huy động các nguồn lực xã hội bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước để nâng cao chất lượng phong trào. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, quảng bá Đờn ca tài tử nhằm nâng cao năng lực nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong việc tham gia bảo tồn và phát huy giá trị Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Số tiền 1,532 tỷ đồng cho việc triển khai thực hiện dự án này được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh phân bổ cho Sở Văn hóa và Thể thao hàng năm và nguồn vận động xã hội hóa.

Song song với việc thực hiện các nội dung của Đề án, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tiến hành xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động trong các tổ chức hội, đoàn thể. Tỉnh đoàn phát động đoàn viên, thanh niên tích cực tập luyện và cổ vũ các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử; hàng năm, tổ chức “Sân chơi Đờn ca tài tử thanh niên”. Hàng năm, tổ chức xét tặng các danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” và “Nghệ nhân nhân dân”; xét tặng giấy chứng nhận và bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho câu lạc bộ Đờn ca tài tử tiêu biểu, xuất sắc; giấy chứng nhận và bằng khen “Nghệ nhân có công truyền dạy, phổ biến nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ”; giấy chứng nhận “Nghệ nhân có công tham gia thực hành di sản nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ” cho những người hoạt động Đờn ca tài tử được 15 năm trở lên nhưng chưa được Nhà nước xét tặng, công nhận các danh hiệu.

Quốc Tuấn

Quốc Tuấn