Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối Chủ tịch nước

Môi trường xã hội - Ngày đăng : 07:30, 18/03/2021

Moitruong.net.vn – Theo danh sách sơ bộ người của các cơ quan T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ ứng cử ở khối Chủ tịch nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử Quốc hội ở khối Chủ tịch nước.

Sáng nay (18/3), Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 207 đại biểu, thực tế các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 205 người.

Trong danh sách 205 người Khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV được Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố sáng 18/3; Khối Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước, Văn phòng Chủ tịch Nước được phân bổ 3 đại biểu đã giới thiệu 3 người.

Theo đó, 3 người được giới thiệu gồm: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bà Võ Thị Ánh Xuân – Bí thư Tỉnh ủy An Giang và ông Lê Khánh Hải – Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức vào sáng nay (18/3), 100% đại biểu tham dự đều nhất trí thông qua danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Minh Ngân

Minh Ngân