Quảng Trị trên 100 ngàn hội viên, phụ nữ ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 02:20, 03/01/2018

(Moitruong.net.vn) – Trong năm 2017, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Quảng Trị đã tổ chức được 16 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 789 lượt cán bộ hội cấp huyện, xã về xây dựng nông thôn mới và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ngoài ra, qua các hoạt động thực tế đã thu hút được trên 100 ngàn hội viên, phụ nữ ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác.

Các hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động thu gom rác thải

Tổ chức 116 buổi truyền thông về phân loại và xử lý rác thải hộ gia đình, ra quân thu gom các loại chai lọ đựng hóa chất trên đồng ruộng, phát động hội viên phụ nữ ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải đường làng ngõ xóm, tham gia ngày chủ nhật xanh, vệ sinh đồng ruộng… với 100.577 hội viên, phụ nữ tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các huyện Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong và thành phố Đông Hà đã hỗ trợ 4.955 giỏ đựng rác cho các hộ gia đình với tổng kinh phí trên 146 triệu đồng. Các cấp hội còn vận động gia đình hội viên, phụ nữ đóng góp tiền mặt, hiến cây, hiến 4.370 m2 đất để làm đường, công trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 13,5 km, tổng kinh phí 284 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp hội cũng đã xây dựng mới 8 mô hình như: “Phân loại và xử lý rác thải trong hộ gia đình”, “Phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”, “Đoạn đường kiểu mẫu”, “Đường sáng, rác sạch, nhà hạnh phúc”, “Đường hoa”… tại 87 cơ sở hội.

Thực hiện nhân rộng 7 mô hình tại 57 cơ sở hội, tiêu biểu như các mô hình: “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ thu gom rác, xử lý rác thải”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông”. Trong đó, có 2 mô hình do Hội LHPN tỉnh đầu tư và chỉ đạo xây dựng gồm: mô hình “Vườn rau dinh dưỡng” tại 3 xã thuộc 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa với 220 hộ tham gia; mô hình “Trồng rau sạch” tại phường Đông Giang, thành phố Đông Hà với 20 hộ tham gia.

Với sự đóng góp tích cực của các hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã làm cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, góp phần cùng các địa phương thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo QT