Ra mắt mô hình câu lạc bộ “Phật tử Chùa Ngã Năm Bình Minh tham gia bảo vệ môi trường”

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 12:10, 10/08/2018

(Moitruong.net.vn) – Ngày 07/8 vừa qua, tại Chùa Ngã Năm Bình Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ ra mắt mô hình câu lạc bộ “Phật tử Chùa Ngã Năm Bình Minh tham gia bảo vệ môi trường”.

U Minh Thượng lễ ra mắt câu lạc bộ bảo vệ môi trường

Đây là điểm tôn giáo thứ 06 trong 10 điểm các tôn giáo tham gia xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong năm thực hiện theo Kế hoạch 196/KH-MTTQ-BTT ngày 22/3/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Danh Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định: “Việc thành lập câu lạc bộ nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn dân cư”. Ông mong muốn sau lễ ra mắt, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức sinh thái, làm cho mọi người nhận thức một cách tự giác về vị trí, vai trò, mối quan hệ mật thiết giữa tự nhiên – con người – xã hội. Đồng thời, cùng với tín đồ thực hiện tốt những nội dung trong bản đăng ký mà Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ đã đề ra.

Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, là nơi tập hợp, thu hút chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Câu lạc bộ có chức năng tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ, cải thiện môi trường; thực hiện các giải pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phòng, chống dịch bệnh do nguồn nước và gia súc gây nên; kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình tín đồ và tổ chức tôn giáo thực hiện quy định giữ gìn và bảo vệ môi trường; xây dựng và tổ chức thực hiện quy ước, cam kết về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tuyên truyền, vận động tín đồ xóa bỏ các hủ tục, thói quen mất vệ sinh, có ảnh hưởng đến môi trường; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Trong buổi lễ ra mắt câu lạc bộ, các đại biểu còn được nghe ông Đỗ Mạnh Cường – Chuyên viên Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài Nguyên và Môi trường) thông tin về tình hình ô nhiễm môi trường, tác hại của rác thải, nhất là rác thải túi nilon tác động đến môi trường, qua đó tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng túi nilon và không vứt túi nilon bừa bãi; hướng dẫn cách phân loại, xử lý rác đúng quy định.

Quốc Tuấn

Quốc Tuấn