[Infographic]: Giải pháp ứng phó thiên tai tại Việt Nam

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 03:30, 17/10/2021

Moitruong.net.vn – Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu toàn cầu, hằng năm phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai, với cường suất lớn, tính chất ngày càng nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đã có những giải pháp được triển khai trên phạm vi cả nước để ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thời tiết, thiên tai gây ra.

Theo báo Đảng Cộng sản

Theo báo Đảng Cộng sản