Hà Nội: Đề xuất tăng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 06:30, 17/06/2022

Moitruong.net.vn – Việc điều chỉnh tăng mức phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoảng sản đáp ứng đòi hỏi của việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần giải quyết những bất cập hiện nay trong hoạt động khai khoáng, bảo vệ môi trường tốt hơn.

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Theo dự thảo Nghị quyết, đề xuất điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 tăng 160% so với Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, thực trạng nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn TP dần cạn kiệt, cần đảm bảo việc khai thác khoáng sản trên địa bàn có hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, khoáng sản. Việc khai thác khoáng sản trên địa bàn có khả năng gây tác động tiêu cực đến môi trường, do đó, cần phải áp dụng mức thu cao để phòng ngừa, hạn chế, khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường và yêu cầu về bảo vệ đê điều, bảo vệ nông nghiệp tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đều đồng tình với việc ban hành quyết định mới về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố là cần thiết. Các đại biểu cho rằng, dù TP Hà Nội đã thu phí bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác khoáng sản nhưng so với những thay đổi về tình hình kinh tế – xã hội, tốc độ, mức độ khai thác, nhu cầu vật liệu, giá cả vật liệu và tác động của dịch bệnh COVID-19… thì chưa tương xứng. Mặt khác, nhiều hoạt động khai thác khoáng sản ảnh hưởng ngày càng nhiều đến môi trường, môi sinh, đời sống của nhân dân. Vì vậy, việc điều chỉnh tăng mức phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoảng sản rất cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của việc quản lý Nhà nước.

Do đó, mức đề nghị tăng thu phí bảo vệ môi trường khoáng sản đang được khai thác lên 60% so với mức thu hiện hành là phù hợp. Hơn nữa dự thảo đã có sự tham gia đóng góp của các sở, ngành có liên quan của thành phố và các cơ quan chuyên môn của Trung ương. Tất cả đều có sự đồng tình, nhất trí và tính khả thi.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất không nên áp mức thu phí đồng đều đối với 8 loại khoáng sản mà tùy theo từng loại, mức độ khai thác, trữ lượng, mức độ khó khăn trong khai thác…để có mức thu phí bảo vệ môi trường riêng.

Lâm Minh

Lâm Minh