Bộ Văn Hóa cấm diễn viên sử dụng thuốc lá trên phim ảnh, sân khấu

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 07:30, 19/10/2018

MOITRUONG.NET.VN Kể từ ngày 15/11/21018, theo Thông tư 25, diễn viên sẽ bị hạn chế, thậm chí là bị cấm sử dụng thuốc lá trong lĩnh vực điện ảnh, sân khấu. 

>>> Hội thảo phục hồi và tái thiết sau thiên tai theo nguyên tắc xây dựng lại tốt hơn

>>> Sóc Sơn: Biệt phủ tiền tỷ mọc giữa rừng phòng hộ

Hút thuốc trên phim ảnh vô tình cổ vũ cho việc sử dụng thuốc lá. Ảnh minh họa

Ngày 30/8/2018, Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch đã ký ban hành Thông tư số 25, Quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các tác phẩm sân khấu, điện ảnh, thay thế cho Thông tư số 02/2014. Thông tư số 25 có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2018.

Được biết, thông tư 25 căn cứ Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012, Luật Điện ảnh 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2008, căn cứ Nghị định 79 và Nghị định sửa đổi bổ sung số 15 trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật biểu diễn.

Theo đó, việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá áp dụng cho các trường hợp: Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Điều 13 của Luật phòng chống, tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này; Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá; Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật; Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm sân khấu trong các trường hợp: Khắc hoạ hình tượng nhân vật lịch sử có thật, tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định, phê phán và lên án hành vi sử dụng thuốc lá, các trường hợp khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghệ thuật. Tuy nhiên, diễn viên sẽ không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.

Đối với lĩnh vực điện ảnh, quy định sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong các trường hợp tương tự như tác phẩm sân khấu. Ngoài ra các trường hợp khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định.

Trường hợp phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, phim sẽ bắt buộc phải được phân loại phổ biến theo lứa tuổi phù hợp, đồng thời có cảnh báo sức khoẻ về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.

Phương Thảo (t/h)

   

Phương Thảo (t/h)