[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 này

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 12:29, 06/05/2020

Moitruong.net.vn – Có hiệu lực từ ngày 1/5, Nghị định 31/2020/NĐ-CP ban hành ngày 5/3, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật.

Theo Vietnam+

   

Theo Vietnam+