Bắc Kạn: Phát huy vai trò tổ quản lý, bảo vệ rừng

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 10:00, 27/04/2020

Moitruong.net.vn Theo thống kê, trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có 71 tổ quản lý bảo vệ rừng tại 9 xã với 869 thành viên, phát huy bảo vệ và phát triển rừng.

Ảnh minh họa

Hiện nay, huyện Chợ Mới có tổng diện tích rừng tự nhiên hơn 30.000ha; rừng phòng hộ hơn 7.000ha. Huyện có 9 xã giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ cho cộng đồng dân cư thôn và các hộ dân. Trưởng thôn là người đại diện cho cộng đồng thôn trực tiếp ký hợp đồng với Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện giai đoạn 2016-2020 để thực hiện giao khoán, bảo vệ rừng. Theo quy định, cộng đồng dân cư thôn và hộ dân được hỗ trợ tiền khoán, bảo vệ rừng là 400.000 đồng/ha/năm, được hưởng lợi từ rừng và thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định pháp luật hiện hành.

Từ khi có chủ trương giao rừng cho các cộng đồng thôn để bảo vệ rừng phòng hộ, hiệu quả bảo vệ rừng rất tốt. Người dân đã thấy được lợi ích, quyền lợi của mình nên đã phát huy cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc quản lý, bảo vệ rừng.

Theo DĐK

Theo DĐK