[Infographic] Khuyến cáo xử lý môi trường và nguồn nước sau bão, lụt

Infographics - Ngày đăng : 17:00, 02/10/2022

Sáng 30.9, Bộ Y tế đưa ra Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và xử lý nước sau mùa bão lụt.
 
 
 
 
 Nguồn: Bộ Y tế

Theo Bộ Y tế