Quảng Nam: Yêu cầu các thủy điện hạ dần mực nước hồ chứa để đảm bảo dung tích đón lũ

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 15:30, 12/10/2022

Sáng 12/10, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vận hành các hồ thủy điện để đón lũ trong đợt mưa lớn sắp tới.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam từ ngày 13/10 đến ngày 16/10 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ở vùng núi phía Tây Bắc tỉnh phổ biến từ 150-250mm, vùng đồng bằng ven biển, trung du và vùng núi phía Tây Nam phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam thông báo điều chỉnh thời gian, nội dung vận hành đối với các hồ chưa thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4, A Vương.

xa-lu.jpg
Thủy điện Đak Mi 4 vận hành, điều tiết lũ trước đó

Theo đó, công văn yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ, trước 20 giờ 30 phút ngày 13/10.

Thời điểm bắt đầu vận hành từ lúc 8 giờ 30 phút sáng nay (12/10); với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ và cộng thêm từ 200 đến 300m3/s; đồng thời chuyển chế độ vận hành theo quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 8 tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn (gọi tắt là Quy trình 1865).

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện A Vương về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 10 giờ ngày 13/10. Thời điểm bắt đầu vận hành từ 10 giờ ngày 12/10; với mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng về hồ cộng thêm từ 50 đến 150m3/s và chuyển chế độ vận hành theo quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 8 Quy trình 1865.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Bung cần tổ chức vận hành bảo đảm mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2 không vượt cao trình mực nước cao nhất trước lũ và chuyển chế độ vận hành theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Quy trình 1865.

Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trương Xuân Tý lưu ý, các đơn vị chủ các hồ chức nước thủy điện trên địa bàn khi vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa; đồng thời thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Cũng trong sáng nay, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện: Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn tiếp tục thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn về người, tài sản, các hoạt động trên sông, ven sông và vùng hạ du sông Vu Gia khi các thủy điện vận hành điều tiết theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mực nước đo được lúc 4 giờ sáng nay tại Hội Khách là 11,75m, Ái Nghĩa là 6,23m. Còn mực nước các hồ thủy điện lúc 4 giờ sáng nay (12/10) tại Sông Bung 2 là 599,44m, Sông Bung 4 là 219,61m, A Vương là 376,87m, Đắc Mi 4 là 257,89m…

Hoàng Anh