[Infographics] Quy trình chung xử lý nước ăn uống trong mùa lũ lụt

Infographics - Ngày đăng : 16:30, 17/10/2022

Mỗi khi lũ lụt xảy ra, người dân vùng ngập lũ thường không có nước sạch để sử dụng. Trong trường hợp không có nước sạch và cũng không có nước mưa thì người dân phải lấy nước ngập và xử lý nước ngập theo đúng quy trình để phòng tránh dịch bệnh.
Chú thích ảnh

Theo TTXVN