[VIDEO] Chương trình "Buổi tối thứ Sáu vì tương lai tươi sáng": Nước và Sức khỏe

Tiêu điểm môi trường - Ngày đăng : 11:41, 22/10/2022

Ngày 21/10, Văn phòng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường, trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức chương trình Buổi tối thứ Sáu vì tương lai tươi sáng với chủ đề “Nước và sức khỏe”.
Chương trình "Buổi tối thứ Sáu vì tương lai tươi sáng": Nước và Sức khỏe.

Thế Đoàn