[VIDEO] Talkshow "Câu chuyện Ngày Xanh": Nhiếp ảnh gia Hùng Lekima - Người đi "săn ảnh rác" để truyền cảm hứng bảo vệ môi trường

Talkshow - Ngày đăng : 20:00, 26/10/2022

Nhiếp ảnh gia Hùng Lekima muốn những câu chuyện của mình được lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng nhằm góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức của mỗi cá nhân cũng như góp một tiếng nói tới các cơ quan quản lý, ban hành chính sách trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa, cứu đại dương.
Talkshow "Câu chuyện Ngày Xanh": Nhiếp ảnh gia Hùng Lekima - Người đi "săn ảnh rác" để truyền cảm hứng bảo vệ môi trường

Ban Biên tập Moitruong.net.vn