Tuần lễ Nước Việt Nam 2022: Thúc đẩy sự phát triển bền vững ngành nước

Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 10:30, 03/11/2022

"Tuần lễ Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2022" với chủ đề "Chính sách ngành nước - Phát triển bền vững" do Hội Cấp thoát nước Việt Nam chủ trì tổ chức lần đầu tiên từ ngày 9 đến ngày 11/11 tại Hà Nội.
nganh-nuoc.jpg
An ninh nguồn nước phải gắn với an ninh quốc gia, biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai

Tuần lễ Nước Việt Nam thu hút trên 700 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực cấp, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường tại Việt Nam, cùng nhiều tổ chức ngành Nước ở các quốc gia tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết: Ngành Nước của Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, từ những yêu cầu ngày một cao về chất lượng nước sạch, cấp nước an toàn đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế…, đến những tác động của quá trình đô thị hóa tăng nhanh và sự ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu…

Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch đã được ban hành trên 15 năm, Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải và các văn bản dưới luật đến nay không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong khi đó, nhiều vấn đề quan trọng của ngành Nước lại chịu sự quản lý chồng chéo của các luật khác như Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Đầu tư…

Để tạo một hành lang pháp lý giúp ngành Nước phát triển ổn định và bền vững, Chính phủ đã đưa dự án xây dựng Luật Cấp, Thoát nước vào Chương trình hành động nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, những bất cập về nước sạch cho nông thôn, thu hút khối tư nhân tham gia vào hoạt động thoát nước và xử lý nước thải…, đòi hỏi phải có sự tham vấn giữa các doanh nghiệp ngành Nước và các cơ quan chức năng.

Những vấn đề này sẽ được đề cập tại 2 hội thảo chuyên đề “Chính sách ngành Nước - Phát triển bền vững”, “Biến đổi khí hậu – An ninh nguồn nước – cấp nước an toàn”.

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn nhận định: Như diễn đàn mở, đây là cơ hội tốt thúc đẩy việc tạo ra hành lang pháp lý phục vụ cho phát triển ngành Nước bền vững và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, cùng tìm các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng, đưa ngành Nước tiến tiệm cận với các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế về dịch vụ cung cấp nước sạch…

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn cho biết thêm: Vấn đề thể chế, chính sách, với trọng tâm là dự án xây dựng Luật Cấp, Thoát nước, không chỉ là vấn đề cơ bản và tiên quyết trong việc giải quyết những khó khăn và thách thức mà VWSA và các hội viên đang phải đối mặt, đây cũng còn là chủ đề được các tổ chức quốc tế quan tâm và sẵn sàng trợ giúp.

Minh Lâm