Dự báo thời tiết ngày 23/11/2022

Dự báo thời tiết - Ngày đăng : 21:33, 22/11/2022

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Dự báo thời tiết ngày 23/11/2022

Trần Đức