Phú Yên: Bảo tồn hệ sinh thái san hô ven biển

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 17:00, 23/11/2022

Dự án "Tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến" ở Phú Yên được xem là mô hình điểm cộng đồng bảo vệ san hô ven biển tại Việt Nam.

Dự án "Tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên" do Quỹ Môi trường toàn cầu - Chương trình các dự án nhỏ tại Việt Nam thuộc chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ đã triển khai vào tháng 8-2020.

san-ho.jpg
Rạn san hô Hòn Yến đẹp như tranh vẽ

Sau 2 năm triển khai, cộng đồng đã đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường cũng như bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến của Phú Yên. Đó là nhận định của các chuyên gia về môi trường, bảo tồn biển tại hội nghị tổng kết dự án Tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu - Chương trình các dự án nhỏ tại Việt Nam thuộc chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tài trợ và vốn đối ứng của tỉnh Phú Yên.

Hai năm qua, tại đây đã tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức và năng lực cộng đồng trong quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển, đặc biệt là hệ sinh thái rạn san hô. Tại khu vực Hòn Yến hiện đã quản lý được tình trạng rác thải nhựa khu dân cư và khu vực Hòn Yến. Hình thành điểm tiếp đón và hướng dẫn khách tham quan các dịch vụ, du lịch theo mô hình lắp ghép thân thiện với môi trường, không kiên cố. Đặc biệt, huyện Tuy An đã xác lập 4 vùng chức năng với tổng diện tích gần 69ha và phân vùng theo dõi chặt chẽ để từ đó, bảo vệ rạn san hô Hòn Yến gắn với việc khai thác thủy sản hợp lý...

Để duy trì mô hình tổ chức cộng đồng tự nguyện, tự giác, tự chủ về bảo vệ bảo tồn hệ sinh thái san hô, đa dạng sinh học và cảnh quan khu vực Hòn Yến, lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu: Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cộng động dân cư, khách tham quan du lịch cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài để bảo vệ môi trường biển, bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển Hòn Yến.

Minh Anh