Hà Tĩnh: UBND thành phố đánh giá thực hiện Nghị quyết 24 về công tác phân loại rác thải

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 14:30, 28/11/2022

Vừa qua, UBND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đơn giá dịch vụ theo Nghị quyết 24 của HĐND thành phố và công tác phân loại rác thải.

Thực hiện Nghị quyết số 24 về công tác phân loại rác thải, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 35 ngày 20/3/2018 và nhiều văn bản hướng dẫn về việc triển khai Đề án. Qua 5 năm thực hiện cơ bản đạt trên 90% kế hoạch đề ra. Kết quả áp dụng đơn giá dịch vụ góp phần tăng thu ngân sách rất lớn cho thành phố. Cụ thể năm 2018: 1,038 tỷ, năm 2019: 1,539 tỷ, năm 2020:4,977 tỷ đồng, năm 2021 là 2,96 tỷ đồng, 10 tháng đầu năm 2022 là 1,1 tỷ đồng.

ha-tinh.jpg
UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức đánh giá thực hiện Nghị quyết 24 về công tác phân loại rác thải

Đặc biệt, năm 2022, với sự vào cuộc của chính quyền phường, xã trong việc xử lý các trường hợp không chấp hành việc nộp giá dịch vụ, tỷ lệ thất thu đã giảm nhiều so với các năm. Công tác phân loại rác đã được triển khai và tiếp tục duy trì tại các đơn vị điểm, các xã triển khai được một số mô hình phân loại rác gắn với việc xây dựng khu dân cư mẫu và thực hiện tiêu chí nông thôn mới. Chất lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải ngày càng được cải thiện, địa bàn nội thành tiến hành thu gom rác theo giờ, các tuyến đường chính cần thực hiện duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên vì vậy cảnh quan, môi trường chung thành phố đảm bảo. Tại các xã ngoại thành, các tổ, đội, Hợp tác xã vệ sinh môi trường hoạt động hiệu quả…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn tồn tại các điểm rác vô chủ tại khu vực giáp ranh, tuyến đường ít người qua lại. Như tuyến đường Ngô Quyền đi qua địa bàn xã Thạch Trung, tuyến đê Trung Linh tại chân cầu Cày giáp đường 1 A; Quá trình lập bộ thu còn có sai sót, còn có tình trạng thiếu đối tượng hay áp dụng sai đơn giá. Việc cập nhật biến động chưa được chú trọng làm ảnh hưởng đến kết quả thu; Hợp tác xã, tổ đội quản lý tài chính chưa hiệu quả, thiếu báo cáo, hoạt động thu chi chưa đúng theo quy định, một số đơn vị còn khó khăn về kinh phí vận chuyển, xử lý rác...

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đề ra các giải pháp trong thời gian tới như: Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường tại phường, xã. Trong đó cần tập trung cho công tác ra quân vệ sinh môi trường, xử lý điểm rác vô chủ. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, triển khai nhân rộng các mô hình phân loại rác hiệu quả; đề nghị Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh phối hợp với xã, phường để lập bộ thu đúng đủ, điều chỉnh biến động kịp thời. Tổng hợp số liệu biến động theo tháng, quý, năm để thuận tiện cho công tác theo dõi đánh giá.

Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 24 về công tác phân loại rác thải, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã dần hình thành thói quen, ý thức trách nhiệm trong việc thu gom xử lý rác, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh.

Ngọc Trâm