Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam: 20 năm phát triển với những dấu ấn

Tin hoạt động Hội - Ngày đăng : 17:30, 22/01/2023

20 năm xây dựng và phát triển là dấu mốc quan trọng để đánh giá lại những thành tựu, đóng góp của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, nước sạch, tài nguyên khoáng sản và biến đổi khí hậu cũng như các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
hoi-nuoc-sach-moi-truong-viet-nam-1.jpg
Ngày 13/12/2022, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu toàn quốc. Tập thể TW Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Hội Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 06/2002/QĐ-BNV, ngày 04/10/2002 và được đổi tên thành Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam theo Quyết định số 377/QĐ-BNV, ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) của Hội.

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam là thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, với tư cách là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hội tập hợp rộng rãi các cá nhân và tổ chức, tranh thủ và phát huy mọi nguồn lực nhằm góp phần bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển bền vững đất nước.

hoi-nuoc-sach-moi-truong-viet-nam-3.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo “Cơ chế chính sách sản xuất và tiêu dùng nhựa phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường”

Hội hoạt động trong phạm vi cả nước trong lĩnh vực nước sạch và môi trường dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; là cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng xã hội nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa về cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong 20 năm qua, Ban Chấp hành Hội qua các thời kỳ đã đoàn kết nhất trí, kết hợp chặt chẽ với các tổ chức hội ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang, Văn phòng đại diện Hội Nước sạch và Môi trường tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị trực thuộc Hội là Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của một số Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đối với hoạt động của Hội nên đã đạt được những kết quả nhất định và thực hiện tốt định hướng mục tiêu của Hội là “Đưa nước sạch đến với người nghèo”; “Biến chất thải thành tài nguyên”; “Cùng cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”.

hoi-nuoc-sach-moi-truong-viet-nam-5.jpg
Văn phòng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại TP. HCM tổ chức Chương trình Buổi tối thứ Sáu vì tương lai tươi sáng

Theo TS. Nguyễn Linh Ngọc - Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam: Sau 20 năm hoạt động, Ban Chấp hành Hội qua các thời kỳ đoàn kết nhất trí, kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của một số Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đối với hoạt động của Hội nên đã đạt được những kết quả nhất định với các chương trình: “Đưa nước sạch đến với người nghèo”; “Biến chất thải thành tài nguyên”; “Cùng cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Với đà phát triển của Hội, chắc chắn trong thời gian tới chúng ta sẽ có nhiều dự án hơn nữa. Dù vậy, với sự thống nhất, quyết tâm và chiến lược mở - tất cả sẽ là cơ sở vững chắc để Hội cùng nhau tạo ra những mốc son mới, chinh phục các thành tựu mới. Mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành, tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa những giá trị cốt lõi để tiếp tục kiến tạo mốc thành công mới cho sự phát triển xanh – bền vững của Hội theo đúng phương châm.

hoi-nuoc-sach-moi-truong-viet-nam-6.jpg
Ngày 14/12/2022, với sự phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu (DCC), Liên Hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA), Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN) và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, cùng sự đồng hành của GreenIN tổ chức chuỗi sự kiện: "Cộng đồng và Doanh nghiệp với Quy định giảm phát thải khí nhà kính và cơ chế Carbon" với chuyên đề 1: "Trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050"

Không chỉ có vậy, thời gian qua, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tham gia phản biện, xây dựng chính sách pháp luật vào Dự thảo “Quy hoạch Tài nguyên nước giai đoạn 2021 – 2030”. Cụ thể, trong Dự thảo Quy hoạch, Hội đã đóng góp ý kiến bổ sung thêm nhiệm vụ: “Nâng cao hiệu quả quản lý Tài nguyên và Môi trường nước dựa vào cộng đồng” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, trong đó Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam là thành viên.

hoi-nuoc-sach-moi-truong-viet-nam-4.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận 71 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 từ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Tham dự Hội thảo khởi động xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) do Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Hội đang thực hiện Đề tài cấp Bộ về: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư đến di sản thiên nhiên và đề xuất các quy định quản lý.

toa-dam.jpg
Là cơ quan ngôn luận của Hội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn đã thực hiện nhiều chương trình Tọa đàm trực tuyến đối với những vấn đề thời sự được dư luận quan tâm

Đề xuất một số nhiệm vụ trình các Ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt, gồm: 1.“ Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng môi trường nước lưu vực sông với sự tham gia của cộng đồng. Nghiên cứu trường hợp sông Bắc Hưng Hải”; 2.“Cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi trách nhiệm mở rộng của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường”; 3.“ Xây dựng văn hóa sản xuất và tiêu dùng bền vững thực hiện kinh tế tuần hoàn”; 4.“Tăng cường vai trò của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường nước”; 5.“ Xây dựng mô hình quản lý môi trường nước dựa vào cộng đồng”. Với vai trò là một tổ chức xã hội nghề nghiệp và nhiệm vụ phản biện xã hội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam thông qua cơ quan ngôn luận là Tạp chí Môi trường và Cuộc sống nêu ra những bất cập của thực tế, phản biện, tạo diễn đàn dư luận, truyền thông thông tin một cách kịp thời, hiệu quả.

hoi-nuoc-sach-moi-truong-viet-nam-2.jpg
Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tổ chức lễ phát động dự án trồng 10 triệu cây xanh, khởi động từ 2023

Đặc biệt, tại gala kỷ niệm 20 năm thành lập Hội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động dự án trồng 10 triệu cây xanh, bắt đầu từ năm 2023. Điểm khởi động tại Khu bảo tồn đất ngập nước RAMSAR Láng Sen tỉnh Long An, là khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam. Dự án sẽ kêu gọi các hội viên, các doanh nghiệp, các quỹ tín dụng xanh đồng hành và tài trợ.

hoi-nuoc-sach-moi-truong-viet-nam-7.jpg
Ngày 23/12/2022, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức Chuyên đề 2: Diễn đàn “Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0”.

Ghi nhận những đóng góp, thành tựu của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trong thời gian qua, tập thể TW Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tại gala kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.

Với kết quả đạt được trong suốt 20 năm qua, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã không ngừng phát triển về mọi mặt, góp phần vào thành tựu chung của ngành tài nguyên và môi trường, cùng góp sức với xu thế phát triển mới như mục tiêu kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các-bon thấp để sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần đưa đất nước tiến bước trên con đường phát triển bền vững.

Nhật Mai